25. januar 2018

Bli ekspert på Facebook annonser med A/B testing

Delingstesting

Optimaliser Facebook-annonsene og forbedre resultatene med A/B-tester.

Delingstesting – også kalt A/B-testing – er når du viser to eller flere versjoner av en annonse til lignende publikum for å se hvilken som gir best resultater for den valgte variabelen. Bruk delingstesting på Facebook for å finne ut hvilke typer annonseinnhold, publikum, levering og plasseringer som fungerer best for å nå markedsføringsmålene.

 

Finn ut hvilken annonse som gir best resultat

Konfigurer delingstesten på en enkel måte i Facebook Annonseadministrasjon eller API-et. Folk nådd gjennom en delingstest, ser bare en av annonsene i testen. Vi sammenligner annonsesettene for å bestemme hvilke annonseplattformer som gir best resultat.

 

Optimaliser annonsene dine

Resultater av delingstesting er basert på handlingene til virkelige personer. Testene kan hjelpe deg med å eksperimentere og identifisere nye anbefalte fremgangsmåter for å forbedre annonseringsstrategien.

Handle på bakgrunn av det du lærer, for å forbedre resultatene

Få anvendelig innsikt for å forbedre markedsføringsstrategien ved hjelp av delingstesting.

 • Hvordan kan jeg optimalisere kampanjeresultatene raskt?
 • Hvilken taktikk kan hjelpe meg med å nå markedsføringsmålsettingene?
 • Hvilke anbefalte fremgangsmåter bør jeg bruke for fremtidige kampanjer?
 • Hvilken type annonseinnhold, overskrift eller handlingsoppfordring kan gi bedre resultat for kampanjen?

Optimaliser elementene i annonsekampanjen

Med delingstesting kan du teste og optimalisere ulike variabler for kampanjen – for eksempel annonseinnhold, levering og plassering – og være trygg på at du vet hvilken annonseversjon som gir best resultat.

Bruk delingstesting med følgende Facebook-annonsemålsettinger.

 • Engasjement
 • Katalogsalg
 • Konverteringer
 • Appinstalleringer
 • Rekkevidde
 • Videovisninger
 • Trafikk
 • Kundeemnegenerering

Slik fungerer A/B testing på Facebook

1. En Facebook-delingstest deler publikum inn i tilfeldige, ikke-overlappende grupper av personer.

2. Hver gruppe vises annonsesett som er identiske på alle måter, med unntak av variabelen for publikum, levering, plassering eller annonseinnhold du har valgt å teste.

3. Resultatet til hvert annonsesett måles mot kampanjemålsettingen, og annonsesettet som gir best resultat, vinner.

4. Når testen er fullført, blir du varslet om vinnerstrategien.

 

Ønsker du vite mer om annonsering på Facebook?

Kontakt oss