Tønsberg Maritime Kulturforum

Om Tønsberg Maritime Kulturforum

Tønsberg Maritime Kulturforum (TMK) er et interessefellesskap av seks selvstendige organisasjoner på det maritime kulturfeltet stiftet i 2013. De seks organisasjonene framstår med sine tilbud som «den maritime kulturløypa» i Tønsberg.

www.tonsbergmaritimekultur.no

Vår rolle: Utvikling av nettside, Laget av Vegard