Torp Consulting Øst

Om Torp Consulting Øst

Torp Consulting Øst leverer tjenester innen search og selection av ledere og fagspesialister i Østfoldmarkedet og har mange års erfaring innen rekruttering på ledernivå. Vi tar ansvar for hele prosessen fra A til Å og kvalitetsikrer alle ledd frem til presentasjon av finalekandidatene. Basert på vår erfaring og kompetanse hjelper vi organisasjoner og næringslivet med å finne riktig kandidat på en profesjonell og trygg måte.

www.torpconsultingost.no

Vår rolle: Utvikling av nettside, Laget av Vegard